Вежба за личен развој: третирајте се себе си како свој најдобар пријател

Кога работите во животот не одат според вашиот план, обидете се да градите однос кон себе како кон добар пријател/ка и следете ги резултатите на ваквиот пристап. Колку повеќе вежбате да се однесувате на овој начин кон себе си, толку поприродна ќе ви стане оваа навика.

Инструкции за вежбата:

Прв чекор – Потсетете се на период или ситуација кога ваш најблизок пријател/ка минувал/а низ болка, тага или животна непријатност. Запишете ги сите нешта кои би ги направиле и кажале на него/неа и забележете го тонот на гласот со кој би го направиле тоа.

  • Ситуацијата во која се наоѓа пријателот/ката:

  • Вашиот одговор:

Втор чекор – Потсетете се на период и ситуација кога вие сте се бореле. Можеби токму во моментов има нешто во вашиот живот поради кое не се чувствувате добро? Запишете што сѐ би направиле и кажале на себе си, и со каков тон на гласот би го правиле тоа.

  • Вашата ситуација:

  • Вашиот одговор:

Трет чекор – Запишете ја разликата помеѓу тоа како се поставувате кон својот најдобар пријател/ка, а како кон себе си? Ако постои значајна разлика, запрашајте се зошто е тоа така и запишете што ве води да се однесувате кон себе си другите на толку различен начин.

Четврт чекор – Најпосле, запишете како можеле да се променат нештата ако се однесувате кон себе си како што се однесувате кон свој најдобар пријател.

Целта на вежбата: преку оваа вежба се освестува дискрепанцата која постои меѓу нашиот однос кон себе си и кон другите. Исто така, преку неа се вежба сочувство кон себе си, како и однос кон себе кој не е ниту себецентричен и нарцисоиден, ниту пак води кон себе повлекување и самопонижување.

Учењето на здрава самоподдршка е вештина која е од исклучително значење за субјективната добросотојба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *