Креативна адаптација на животните промени

(0) kreativna-adaptacija-na-zhivotni-promeni-sinteza.mk

Центар „Синтеза“ ви ја најавува третата од низата осум работилници во рамките на проектот „Поддршка на жените преку изградба на капацитетите за личен развој и самопочитување“, кој ќе се реализира во просториите на Центарот „Синтеза“ во Прилеп.
Тема на работилницата: „Креативна адаптација на животните промени“
Датум: 15. 03. 2020 од 9.30 до 16.30 часот

Работилницата ќе ја водат:
Лариса Стојкович Трајкоска, гешталт психотерапевт и
Анета Јовковска, гешталт советувач

Работилницата е под покровителство на организацијата: Екуменска иницијатива на жените од Омиш, Хрватска и е бесплатна за пријавените учесници.
Бројот на учесници е ограничен на 20.
Пријавувањето на заинтересираните учесници е преку месинџер или на телефон: 078 402 470, најдоцна до 10.03.2020.

Кратка информација за темата на работилницата:
Промената може да дојде во нашите животи како резултат на криза, како резултат на избор или случајно. Во секоја ситуација, соочени сме со тоа што треба да направиме избор – дали да направиме промена или не?
Не можеме да ги избегнеме неочекуваните настани во нашите животи, затоа што овие настани нè предизвикуваат и нè принудуваат да излеземе од нашата комфорна зона. Ако ги игнорираме промените или се криеме од предизвикот на промената, ние си се одрекуваме од можноста да учиме и да растеме.
Кога не сме подготвени и сме отпорни на промена, тогаш немаме никаква контрола или избор за тоа како сакаме да го живееме животот.
Нашата еластичност во животот може да се зајакне само кога ќе прифатиме промена и кога ќе научиме да управуваме со овие предизвици на позитивен начин, наместо да се скриеме и да ги игнорираме можностите што промената може да ги донесе во нашите животи.

Развивање на свесноста за себе и јас во однос со другите

(0) razvivanje-na-sevesnosta-so-sebe-i-jas-vo-odnos-so-drugite-sinteza.mk

Центар „Синтеза“ ви ја најавува првата од низата осум работилници во рамките на проектот „Поддршка на жените преку изградба на капацитетите за личен развој и самопочитување“, кој ќе се реализира во просториите на Центарот „Синтеза“ во Прилеп.
Тема на работилницата: „Развивање на свеста за себе и јас во однос со другите“
Датум: 29. 02. 2020 од 9.30 до 16.30 часот

Работилницата ќе ја водат:
Лариса Стојкович Трајкоска, гешталт психотерапевт и
Анета Јовковска, гешталт советувач

Работилницата е под покровителство на организацијата: Екуменска иницијатива на жените од Омиш, Хрватска и е бесплатна за пријавените учесници.
Бројот на учесници е ограничен на 20.
Пријавувањето на заинтересираните учесници е преку месинџер или на телефон: 078 402 470, најдоцна до 20.02.2020.

Ова е искуствено-едукативна работилница за свесноста. Целта е да се стекне искуство за тоа како можеме да ја истражуваме, прошируваме и продлабочуваме нашата свест.
Зошто е потребно да развиеме свест за себе и за себеси во однос со другите?
Развиената свест за себе е еден од атрибутите на емоционалната интелигенција и важен фактор за постигнување успех. Самосвеста е првиот чекор во креирање на она што го сакаме и добра основа за успешно совладување на ситуациите со кои се соочуваме во животот. Онаму каде што го насочуваме нашето внимание, нашите емоции, реакции и однесување одредува каде одиме во животот.
Да се има развиена самосвесност ни овозможува да видиме каде нѐ водат мислите и емоциите. Исто така, ни овозможува да ја преземеме контролата врз нашите емоции и однесување за да можеме да направиме промени какви што посакуваме. Самосвеста ни овозможува да ги разбереме и други луѓе – како тие нѐ перципираат, нашиот став и нашите одговори кон нив во моментот. Оваа ни овозможува подобри лични и професионални односи.